O firmie

        Misją firmy INTERHEAT jest wspomaganie w codziennej pracy firm wykonawczych z branży instalacji sanitarnych. Nasze doświadczenie pozwala nam uczestniczyć w wielu etapach realizacji inwestycji budowlanej – od pomocy w jej pozyskaniu przez wykonanie aż po czynności odbiorowe.

 

Pozyskanie inwestycji 

        Przygotowujemy profesjonalne kosztorysy i oferty dla robót instalacyjnych, a także kosztorysy i kompletną dokumentację potrzebną do udziału w przetargach publicznych. Służymy także doradztwem w czasie trwania negocjacji handlowych.

 

Realizacja inwestycji

        Na tym etapie oferujemy zaopatrzenie firm w materiał instalacyjny, ze szczególnym naciskiem na specjalizację w branży grzewczej. Staranny dobór produktów wśród sprawdzonych producentów powoduje, że oferowane przez nas materiały są najwyższej klasy, a zatem są nowoczesne, bezpieczne i ekonomiczne.

 

Zakończenie inwestycji 

        Przygotowujemy dokumentacje odbiorowe kotłowni dla Urzędu Dozoru Technicznego, a także na życzenie instalatora zgłaszamy kotłownie do odbioru dozorowego i uczestniczymy w odbiorze. Możliwa jest także wcześniejsza weryfikacja poprawności montażu kotłowni pod kątem wymagań UDT.